Bærekraft

Bærekraft


Dette har vi gjort i 2023

2023 har vært et nøkkelår for Stansefabrikken konsernets arbeid med å kombinere industriell fremgang med miljøansvar.

Vår bærekraftsrapport beskriver vårt engasjement for miljøansvar og driftsforbedringer. For en fullstendig oversikt over vårt bærekraftarbeid og våre planer fremover, last ned rapporten under:

   Sustainability Report 2023


Klare planer for bærekraft


Vår tilnærming fokuserer på konkrete planer for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig forbedre den generelle trivselen til våre ansatte. Rapporten beskriver våre strategiske tiltak, og viser vår dedikasjon til å gjøre reell og målbar fremgang.  

Miljøtiltak

Vi investerer aktivt i fornybar energi, forbedrer prosessene våre for å øke effektiviteten og implementerer prosedyrer for avfallsreduksjon. Disse tiltakene fokuserer på å kutte våre karbonutslipp og optimalisere energibruken på tvers av våre internasjonale operasjoner.

Prioritere ansattes trivsel og velferd

I tillegg til miljøinnsatsen prioriterer vi trivsel, velferd og utvikling for våre ansatte. Opplæring, helse og sikkerhet og en forpliktelse til et inkluderende arbeidsmiljø står sentralt i vår tilnærming.

Veien videre

Etter hvert som vi beveger oss fremover, vil vårt fokus på forbedret bærekraftspraksis fortsette å vokse. Vi jobber dedikert med å fremme våre miljømessige og sosiale bidrag. Vi streber etter å møte forventningene til våre interessenter og sikre vår kollektive fremtid.