Prototyper 

Vi har en fleksibel maskinpark, og kan raskt lage prototyper

Vi forstår viktigheten av  å raskt kunne se en prototype.

Vi er behjelpelig med testing, montering og innkjøp av komponenter.

Vi har satt av kapasitet i vår produksjon til å kunne gjøre prototyper.