Produktutvikling

Et nært samarbeid er viktig 

for effektiv produktutvikling

 

Vi tilbyr

Design og engineering

3D-tegning (SolidWorks)

Sourcing


Rett kvalitet, til rett pris, til avtalt tid

Fra idé til ferdig produkt

Prototyper og småserierFra idé til ferdig produkt


Vi tilbyr rett kvalitet, til riktig pris, til avtalt tid:


  • Design og engineering
  • 3Dtegning (Solid Works)
  • Sourcing
  • Prototyper og småserierMetal sheets FOTO